METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 
Detail
Code:  53
Description:  53. KAPITOLA - OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE
Self-explanatory texts in English:  OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN
Self-explanatory texts in French:  AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER
Self-explanatory texts in German:  ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE; PAPIERGARNE UND GEWEBE AUS PAPIERGARNEN

Top