METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XXI
Description:  XXI. TRIEDA  - UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

Top