METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XVII
Description:  XVII. TRIEDA  - VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Self-explanatory texts in English:  VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
Self-explanatory texts in French:  MATÉRIEL DE TRANSPORT
Self-explanatory texts in German:  BEFÖRDERUNGSMITTEL

Top