METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XVII
Description:  XVII. TRIEDA  - VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Top