METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XIII
Description:  XIII. TRIEDA  - PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR

Top