METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  X
Description:  X. TRIEDA  - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH

Top