METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  IX
Description:  IX. TRIEDA  - DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY

Top