METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)


-> XI  SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 
-> 60  DZIAŁ 60 - DZIANINY 
-> 6005  Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te objęte pozycjami od 6001 do 6004 
Detail
Code:  6005 90
Description:  - Pozostałe

Top