METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)


-> XI  SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 
-> 60  DZIAŁ 60 - DZIANINY 
Detail
Code:  6001
Description:  Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie” oraz dzianinami frotte
Self-explanatory texts in English:  Pile fabrics, incl. "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted
Self-explanatory texts in French:  Velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", et étoffes bouclées, en bonneterie
Self-explanatory texts in German:  Samt und Plüsch "einschl. Hochflorerzeugnisse", gewirkt oder gestrickt, Schlingengewirke und Schlingengestricke

Top