METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
-> 54  54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI. 
-> 5402  Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem 
->   - teksturēta dzija 
Detail
Code:  5402 31 00
Description:  -- no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pavediena lineāro blīvumu ne vairāk kā 50 teksu
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top