METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
-> 54  54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI. 
-> 5402  Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem 
Detail
Code:  5402 20 00
Description:  - augstas stiprības pavedieni no poliesteriem, arī teksturēti
Self-explanatory texts in English:  High-tenacity filament yarn of polyesters (excl. that put up for retail sale)
Self-explanatory texts in French:  Fils à haute ténacité de filaments de polyesters, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)
Self-explanatory texts in German:  Garne, hochfest, aus Polyester-Filamenten (ausg. Nähgarne sowie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf)
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top