METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
-> 54  54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI. 
Detail
Code:  5402
Description:  Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem
Self-explanatory texts in English:  Synthetic filament yarn, incl. synthetic monofilaments of < 67 decitex (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale)
Self-explanatory texts in French:  Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex
Self-explanatory texts in German:  Garne aus synthetischen Filamenten, einschl. synthetische Monofile von < 67 dtex (ausg. Nähgarne sowie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf)

Top