METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
-> 52  52. NODAĻA - KOKVILNA 
-> 5207  Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai 
Detail
Code:  5207 10 00
Description:  - ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top