METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XIX
Description:  XIX SADAĻA - IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Top