METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XIV
Description:  XIV SADAĻA - DABISKAS VAI KULTIVĒTAS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, AR DĀRGMETĀLU PLAĶĒTI METĀLI UN TO IZSTRĀDĀJUMI; BIŽUTĒRIJA; MONĒTAS

Top