METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XIII
Description:  XIII SADAĻA - AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI; KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

Top