METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  X
Description:  X SADAĻA - PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS UN KARTONS UN TO IZSTRĀDĀJUMI

Top