METADATA
Tullitaulukko, 2018 (CN 2018)


-> XI  XI JAKSO - TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 
-> 52  52 RYHMÄ - PUUVILLA 
Detail
Code:  5203 00 00
Description:  Karstattu tai kammattu puuvilla
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top