METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
-> 56  KAPITEL 56 - VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF 
Detail
Code:  5605 00 00
Description:  Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top