METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
-> 54  KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre 
Detail
Code:  5402
Description:  Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67 decitex

Top