METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
Detail
Code:  54
Description:  KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre

Top