METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
-> 54  KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre 
-> 5402  Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67 decitex 
->   - Tekstureret garn 
Detail
Code:  5402 33 00
Description:  -- Af polyestere
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top