METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
Detail
Code:  54
Description:  KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre
Self-explanatory texts in English:  MAN-MADE FILAMENTS; STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS
Self-explanatory texts in French:  FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
Self-explanatory texts in German:  SYNTHETISCHE ODER KÜNSTLICHE FILAMENTE; Streifen und dergleichen aus synthetischer oder künstlicher Spinnmasse

Top