METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
-> 52  KAPITEL 52 - BOMULD 
-> 5207  Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger 
Detail
Code:  5207 90 00
Description:  - I andre tilfælde
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top