METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
Detail
Code:  63
Description:  KAPITEL 63 - ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE

Top