METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
Detail
Code:  51
Description:  KAPITEL 51 - ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR

Top