METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XIV
Description:  AFSNIT XIV - NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER

Top