METADATA
Kombinovaná Nomenklatura, 2018 (KN 2018)


-> XI  TŘÍDA XI - TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY 
-> 52  KAPITOLA 52 - BAVLNA 
-> 5207  Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej 
Detail
Code:  5207 10 00
Description:  - Obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top