METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  XVII
Description:   XVII SADAĻA - SATIKSMES LĪDZEKĻI UN TO APRĪKOJUMS
Self-explanatory texts in English:  VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
Self-explanatory texts in French:  MATÉRIEL DE TRANSPORT
Self-explanatory texts in German:  BEFÖRDERUNGSMITTEL

Top