METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  XV
Description:   XV SADAĻA - PARASTIE METĀLI UN PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI
Self-explanatory texts in English:  BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL
Self-explanatory texts in French:  MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
Self-explanatory texts in German:  UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS

Top