METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  XIV
Description:   XIV SADAĻA - DABISKAS VAI KULTIVĒTAS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, AR DĀRGMETĀLU PLAĶĒTI METĀLI UN TO IZSTRĀDĀJUMI; BIŽUTĒRIJA; MONĒTAS
Self-explanatory texts in English:  NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN
Self-explanatory texts in French:  PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
Self-explanatory texts in German:  ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER SCHMUCKSTEINE, EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; FANTASIESCHMUCK; MÜNZEN

Top