METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  XI
Description:   XI SADAĻA - TEKSTILMATERIĀLI UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
Self-explanatory texts in English:  TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES
Self-explanatory texts in French:  MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Self-explanatory texts in German:  SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS

Top