METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  V
Description:   V SADAĻA - MINERĀLPRODUKTI
Self-explanatory texts in English:  MINERAL PRODUCTS
Self-explanatory texts in French:  PRODUITS MINÉRAUX
Self-explanatory texts in German:  MINERALISCHE STOFFE

Top