METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  IV
Description:   IV SADAĻA - PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI
Self-explanatory texts in English:  PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES
Self-explanatory texts in French:  PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
Self-explanatory texts in German:  WAREN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE; GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG; TABAK UND VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFE

Top