METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)


Detail
Code:  I
Description:   I SADAĻA - DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI
Self-explanatory texts in English:  LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS
Self-explanatory texts in French:  ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
Self-explanatory texts in German:  LEBENDE TIERE UND WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS

Top