METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)


-> XIII  ODDELEK XIII - IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI 
Detail
Code:  70
Description:   POGLAVJE 70 - STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
Self-explanatory texts in English:  GLASS AND GLASSWARE
Self-explanatory texts in French:  VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
Self-explanatory texts in German:  GLAS UND GLASWAREN

Top