METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)


-> I  ODDELEK I - ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA 
Detail
Code:  02
Description:   POGLAVJE 02 - MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI
Self-explanatory texts in English:  MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL
Self-explanatory texts in French:  VIANDES ET ABATS COMESTIBLES
Self-explanatory texts in German:  FLEISCH UND GENIESSBARE SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE

Top