METADATA
Nomenklatura Scalona, 2009 (NS 2009)


-> XVII  SEKCJA XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE 
Detail
Code:  89
Description:   DZIAŁ 89 - STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
Self-explanatory texts in English:  SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES
Self-explanatory texts in French:  NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE
Self-explanatory texts in German:  WASSERFAHRZEUGE UND SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN

Top