METADATA
Gecombineerde Nomenclatuur, 2009 (GN 2009)


-> XIII  AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK 
-> 70  HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK 
Detail
Code:  7009
Description:   Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen
Self-explanatory texts in English:  Glass mirrors, whether or not framed, incl. rear-view mirrors (excl. optical mirrors, optically worked, mirrors > 100 years old)
Self-explanatory texts in French:  Miroirs en verre, même encadrés, y.c. les miroirs rétroviseurs (autre que les miroirs optiques, travaillés optiquement et les miroirs de > 100 ans)
Self-explanatory texts in German:  Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschl. Rückspiegel (ausg. optische Spiegel, optisch bearbeitet sowie Spiegel, > 100 Jahre alt)

Top