METADATA
Gecombineerde Nomenclatuur, 2009 (GN 2009)


-> XIII  AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK 
Detail
Code:  70
Description:   HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK
Self-explanatory texts in English:  GLASS AND GLASSWARE
Self-explanatory texts in French:  VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
Self-explanatory texts in German:  GLAS UND GLASWAREN

Top