METADATA
Kombineeritud Nomenklatuur, 2009 (KN 2009)


Detail
Code:  XVII
Description:   XVII JAOTIS - SÕIDUKID, ÕHUSÕIDUKID, VEESÕIDUKID JA MUUD TRANSPORDIVAHENDID
Self-explanatory texts in English:  VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
Self-explanatory texts in French:  MATÉRIEL DE TRANSPORT
Self-explanatory texts in German:  BEFÖRDERUNGSMITTEL

Top