Skip to main content
European Social Fund Plus

Easi i ditt land

Exempel på Easi-projekt och Easi-organisationer

Under det föregående programmet för sysselsättning och social innovation (Easi) 2014–2020 publicerades rapporter om projekt och organisationer som finansieras av Easi-programmet. Beskrivningarna av projekt och organisationer kan bidra till större förståelse för vad Easi gör och vilken typ av åtgärder som finansieras genom programmets ansökningsomgångar. De ger också information om de organisationer som deltar i Easi-programmet.

Projekt inom Easi-delen av ESF+ lyfts fram i avsnittet Projekt och resultat på sidan för Easi-delen av ESF+ på finansierings- och anbudsportalen. Där finns också ytterligare information och statistik om förslag, resultat, finansierade projekt och deltagare.

Under ”Projekt” på den här webbplatsen hittar du också utvalda och avslutade projekt.

Dessutom innehåller EU:s system för finansiell öppenhet information om de projekt som fått bidrag från Easi och om de deltagande organisationerna. Du hittar informationen om du väljer ”EMPL – generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering” som ansvarig avdelning och ”1.1.6 – sysselsättning och social innovation (Easi)” som åtgärdstyp. Genom att klicka på ”fler alternativ” kan du välja mellan ”bidrag”, ”priser”, ”offentlig upphandling” osv.

Information om vissa utvalda Easi-projekt finns också i EU-kommissionens översikt Exempel på EU-finansierade projekt. Klicka på ”avancerad sökning” och välj ”Sysselsättning och social innovation” i fältet ”programmets namn”.

På sidan för Easi-delen av ESF+ på finansierings- och anbudsportalen finns också nyheter om Easi. Där informerar kommissionen om evenemang som rör Easi, bland annat de som anordnas i ditt land, och publicerar artiklar om Easi-delen. 

Ditt lands företrädare i den tekniska arbetsgruppen för Easi-delen av ESF+

Easi-delen stöds av Easis tekniska arbetsgrupp inom ESF+-kommittén, som består av EU-kommissionen och företrädare för EU-länderna och de länder utanför EU som deltar i Easi-delen. Den tekniska arbetsgruppen ska se till att de viktigaste intressenterna får komma till tals när Easis årliga arbetsprogram utarbetas. Arbetsgruppen diskuterar också genomförandet av Easi-delen.

Läs mer på sidan om ESF+-kommittén.

Easis nationella kontaktpunkter

Enligt 2021 års arbetsprogram ska kommissionen inrätta nationella kontaktpunkter som arbetar för eller inom de nationella, regionala och/eller lokala myndigheterna. Syftet är att främja Easi-delen och dess resultat i medlemsländerna och andra deltagande länder. Kontaktpunkterna ska bidra till att öka deltagandet i Easi-delen och till att stärka, återskapa och/eller integrera resultaten från Easi-projekten. Kontaktuppgifterna till kontaktpunkterna kommer att läggas ut på den här sidan så fort de finns tillgängliga.