Skip to main content

Steun in uw land

We vertalen momenteel deze pagina in alle officiële EU-talen.

De Commissie verstrekt in het kader van het onderdeel gedeeld beheer van ESF+ geen directe financiering voor projecten. De lidstaten en regio’s zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de ESF+-financiering.

De lidstaten kunnen in grote mate beslissen hoe zij de uitvoering van ESF+ wensen te organiseren. In samenspraak met de Commissie kunnen de lidstaten ervoor kiezen slechts één nationaal ESF+-programma te hebben, ESF+ uit te voeren via een reeks regionale programma’s of beide benaderingen te combineren. Vervolgens zullen de beheersautoriteiten van ESF+ projecten selecteren op basis van hun relevantie voor nationale en/of regionale programma’s.

Begunstigden zijn betrokken bij het aanvragen en uitvoeren van ESF-projecten en ESF+-projecten. Deze brede waaier aan organisaties omvat overheidsinstanties, werknemers- en werkgeversorganisaties, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), liefdadigheidsinstellingen en bedrijven. De personen die deelnemen aan ESF-projecten en/of ESF+-projecten worden deelnemers genoemd. Deze personen kunnen onder andere werknemers zijn die een opleiding volgen om nieuwe vaardigheden te verwerven, jonge werkzoekenden die een stageplaats krijgen, mensen die advies inwinnen over het starten van een eigen bedrijf en kinderen of studenten die deelnemen aan onderwijs- en/of zorgprogramma’s.

Organisaties en personen die ESF+-financiering willen aanvragen of een projectvoorstel wensen in te dienen, moeten hun nationale en regionale websites over ESF/ESF+ raadplegen. Zij kunnen ook contact opnemen met de beheersautoriteit van ESF+ in hun land of regio.