Skip to main content
ESF for recovery

REACT EU (2021-23) and ESF+ (2021-27) will support the recovery from the COVID-19 crisis

Find out more 

Kas ir ESF+

What is esf+ collage
Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir Eiropas Savienības galvenais instruments investēšanai cilvēkos. ESF+ budžets 2021.–2027. gadam ir gandrīz 99,3 miljardi eiro, kas tiks izlietoti tam, lai turpinātu sniegt būtisku ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un prasmju politikā, tai skaitā lai veiktu strukturālas reformas šajās jomās.