Skip to main content

Socijalne inovacije i transnacionalna suradnja

U tijeku je prijevod ove stranice na sve službene jezike EU-a.

Svrha je socijalnih inovacija unaprijediti živote Europljana poboljšanjem radnih uvjeta, obrazovanja, razvoja zajednice i zdravlja ili rješavanjem ključnih problema kao što su siromaštvo i diskriminacija. Uključivanjem javnih tijela, civilnog društva, akademske zajednice i poduzeća Europa može pronaći nova rješenja za goruća pitanja s kojima se društvo u kojem svi mi živimo suočava.

Potpora fonda ESF+ socijalnim inovacijama

Europski socijalni fond plus (ESF+) nastavit će podupirati socijalne inovacije višestrukim mjerama, a od država članica traži se da za njih izdvoje financijska sredstva iz ESF-a u okviru posebnih mjera u svojem nacionalnom/regionalnom kontekstu.

Osim djelovanja država članica, na socijalne inovacije usmjerene su i sljedeće mjere na razini EU-a.

Socijalne inovacije fonda ESF+

Ta nova inicijativa vrijedna je 197 milijuna eura i uključivat će višenacionalne projekte na razini EU-a za razvoj, repliciranje i proširivanje inovativnih rješenja. U okviru nje uspostavit će se i Europski centar kompetencija za socijalne inovacije koji će prikupljati, ocjenjivati, razvijati, potvrđivati i širiti odgovarajuće alate i metode za socijalne inovacije. Inicijativom će se omogućiti uzajamno učenje, izgradnja kapaciteta i umrežavanje upravljačkih tijela ESF-a i drugih relevantnih dionika.

Platforma za transnacionalnu suradnju

Platforma je prijelazno rješenje dok Europski centar kompetencija za socijalne inovacije ne postane operativan. Na njoj se mogu razmjenjivati stečena iskustva i informacije među upravljačkim tijelima. Uz socijalne inovacije na platformi će se razviti i sljedeće zajednice prakse:

  • zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje
  • socijalno uključivanje
  • upravljanje na temelju rezultata.

Baza podataka o socijalnim inovacijama

Trenutačno se razvija nova baza podataka o socijalnim inovacijama kako bi one postale vidljivije te kako bi se objavile najbolje prakse i olakšala izgradnja partnerstava.

U trenutku njezina pokretanja, u jesen 2021., baza podataka uključivat će 100 studija slučaja podržanih nacionalnim sredstvima ili sredstvima EU-a te dodatne popratne informacije koje su dostavila upravljačka tijela i korisnici projekata. U budućnosti će je dodatno obogatiti i njome će upravljati Europski centar kompetencija za socijalne inovacije.

Nacionalni centri kompetencija za socijalne inovacije

Od svibnja 2021. dvije će se godine u okviru šest projekata raditi na uspostavi nacionalnih centara kompetencija za socijalne inovacije u gotovo svim državama članicama. Ti će centri pomoći upravljačkim tijelima u planiranju i provedbi mjera u području socijalnih inovacija. Na terenu će podupirati organizacije pri izgradnji kapaciteta i umrežavanju.

Tematsko područje EaSI u okviru fonda ESF+

Socijalne inovacije podupirat će se i u okviru tematskog područja „Zapošljavanje i socijalne inovacije” (EaSI) fonda ESF+. To će uključivati pozive na podnošenje prijedloga u području socijalnog eksperimentiranja na razini EU-a kako bi se podržala provedba europskog stupa socijalnih prava i odgovorilo na nove potrebe na terenu.