Skip to main content
ESF for recovery

REACT EU (2021-23) and ESF+ (2021-27) will support the recovery from the COVID-19 crisis

Find out more 

Mis on ESF+?

What is esf+ collage
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) on Euroopa Liidu (EL) peamine vahend, et investeerida inimestesse. Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.