Skip to main content
European Social Fund Plus

Το EaSI στη χώρα σας

Παραδείγματα έργων και οργανώσεις του EaSI

Στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 2014-2020, δημοσιεύθηκαν εκθέσεις σχετικά με έργα και οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα EaSI. Η περιγραφή των έργων και των οργανώσεων ενδέχεται να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του έργου του EaSI, καθώς και του τύπου των δράσεων που χρηματοδοτεί μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI.

Στο πλαίσιο του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+, τα έργα θα προωθούνται στο τμήμα «Projects & Results» της ιστοσελίδας του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+ στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς. Εκεί θα είναι επίσης διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προτάσεις, τα ποσοστά επιτυχίας, τα χρηματοδοτούμενα έργα και τους συμμετέχοντες.

Τα επιλεγμένα και ολοκληρωθέντα έργα θα εμφανίζονται επίσης σ’ αυτόν τον ιστότοπο, στο τμήμα «Projects».

Επιπλέον, το σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας της ΕΕ παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα έργα που ανατίθενται στο πλαίσιο του EaSI, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που συμμετέχουν στα έργα αυτά. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες αν επιλεγεί η «EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion» ως αρμόδια υπηρεσία και το «1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)» ως τύπος δράσης. Πατώντας την επιλογή «additional options», οι χρήστες μπορούν να κάνουν περαιτέρω διάκριση μεταξύ επιχορηγήσεων («grants»), βραβείων («prizes»), δημόσιων συμβάσεων («public procurement») κ.λπ.

Τέλος, ορισμένα επιλεγμένα έργα του EaSI είναι διαθέσιμα στην επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Παραδείγματα έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ», πατώντας την επιλογή «Σύνθετη αναζήτηση» και επιλέγοντας «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» στο πεδίο «Όνομα προγράμματος».

Επιπλέον, η ιστοσελίδα του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+ στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς φιλοξενεί επίσης το τμήμα «What’s New» με ειδήσεις σχετικά με το σκέλος EaSI. Εδώ η Επιτροπή θα ενημερώνει για τις εκδηλώσεις που αφορούν το EaSI, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διοργανώνονται στη χώρα σας, και θα δημοσιεύει άρθρα σχετικά με το σκέλος. 

Η τεχνική ομάδα εργασίας του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+ η οποία εκπροσωπεί τη χώρα σας

Το σκέλος EaSI υποστηρίζεται από την τεχνική ομάδα εργασίας (ΤΟΕ) του EaSI στο πλαίσιο της επιτροπής του ΕΚΤ+, την οποία απαρτίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και οι τρίτες χώρες που συνδέονται με το σκέλος. Η ΤΟΕ του EaSI μεριμνά ώστε η φωνή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών να ακούγεται κατά την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του EaSI. Η εν λόγω ΤΟΕ του EaSI συζητά επίσης τις πτυχές εφαρμογής του σκέλους EaSI.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της επιτροπής του ΕΚΤ+.

Εθνικά σημεία επαφής του EaSI (ΕΣΕ του EaSI)

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2021, η Επιτροπή θα δημιουργήσει εθνικά σημεία επαφής που θα λειτουργούν εξ ονόματος ή στο πλαίσιο των εθνικών, περιφερειακών και/ή τοπικών αρχών, για την προώθηση του σκέλους EaSI και των αποτελεσμάτων του στα κράτη μέλη και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Αυτό θα συμβάλει τόσο στην αύξηση της συμμετοχής στο σκέλος του EaSI όσο και στην αναβάθμιση, την αναπαραγωγή και/ή την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν τα έργα του EaSI. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω ΕΣΕ θα είναι διαθέσιμα σε εύθετο χρόνο σ’ αυτήν την ιστοσελίδα.