Skip to main content
ESF for recovery

REACT EU (2021-23) and ESF+ (2021-27) will support the recovery from the COVID-19 crisis

Find out more 

Hvad står ESF+ for

What is esf+ collage
Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) er EU's vigtigste instrument, når der handler om at investere i mennesker. Med et budget på næsten 99,3 mia. euro for 2021-2027 vil ESF+ fortsat yde et vigtigt bidrag til EU's beskæftigelses-, social-, uddannelses- og kompetenceudviklingspolitikker, herunder strukturelle reformer inden for disse områder.