Skip to main content
ESF for recovery

REACT EU (2021-23) and ESF+ (2021-27) will support the recovery from the COVID-19 crisis

Find out more 

Co je ESF+

What is esf+ collage
Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním nástrojem Evropské unie (EU) pro investice do lidského kapitálu. S rozpočtem ve výši téměř 99,3 mld. eur na období 2021–2027 bude i nadále významně přispívat k politikám EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.