Skip to main content
Project | 2020-08-03

Важна патронажна грижа чрез спешно финансиране

a participant and two social assistants
Muncipaliity of Kyustendil in Bulgaria, 2020
Местните власти в България успяват да осигурят жизненоважни услуги на уязвими хора през пандемията чрез мрежа за домашни грижи по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Когато COVID-19 се появи и в България се обяви извънредно положение, повечето обществени услуги бяха затворени или сериозно ограничени.

Това означава, че местните власти в цялата страна трябваше да открият начин за предоставяне на жизненоважни услуги на уязвимите лица в техните домово.

Министерството на труда и социалната политика реагира бързо. С помощта на финансиране от ЕСФ се създаде проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – мрежа от мобилни услуги за домашни грижи, която досега е подкрепила хиляди хора в цяла България.

Чрез проекта Оперативната програмата „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството гарантира, че местните власти са успели да подпомогнат 9783 души от март 2020 г., включително лица с увреждания, възрастни и хора под карантина след завръщането им от чужбина.

Project details

Project name
Patronage care for the elderly and people with disabilities
Countries
Bulgaria
Organisation
The Bulgarian Ministry of Labour and Social Policy
Participants
9783 лица с увреждания
Project start
2020
Project end
2020
Internet and social
Contact details
Ministry of Labor and Social Policy Directorate General for European Funds, International Programs

+359 2 8119 600
Total budget
4578017.08