Skip to main content
Project | 2020-12-07

Нови държавни е-услуги улесняват живота на българи

E-state agency, 2019
Повече от 390 онлайн услуги за електронно управление вече улесняват живота на хиляди граждани и предприятия, като позволяват документите и заявленията да се подават сигурно, дистанционно и бързо.

През последните 3години Българската държавна агенция „Електронно управление“въведе над 320 онлайн услуги, улесняващиживота на хиляди граждани и предприятия.

Новите административни е-услуги дават възможност на хората да кандидатстват за социално подпомагане, да подават документи в Агенцията по заетостта, Пътна полиция или Националната агенция за приходите или да проверяват кои институции ползват данните ими защо. Имаиуслуга за профил на хората с увреждания, където може да се проследи цяло медицинско досие.

Project details

Project name
Development of the horizontal and central e-Government systems
Countries
Bulgaria
Organisation
State e-Government Agency
Participants
9
Project start
2017
Project end
2021
Internet and social
Contact details
Nikolay Minev
n.minev@e-gov.bg
+359 2 949 23 81
Total budget
3579035.83
EU Budget contribution
EUR 3 042 180.45